Savjeti početnicima

Zadnji mjenjač: princip rada, problemi i kako ih otkloniti

Ponekad i kratki ali spektakularni spust, poput onog na Veleži, Čvrsnici ili dijelu Mosora gdje je kamenjar zaista grdan, može izazvati pravu frustraciju bicikliste zbog poremećaja u radu zadnjeg mjenjača. Naime, meni se nedavno desilo da nakon žestokog spusta brzine “više nisu htjele da rade kako treba”, čula se neka buka od preskakanja lanca, šaltanje je bilo otežano a lanac je sam od sebe preskakako sa zupčanika na zupčanik. Nema druge nego alat u ruke i pokušati podešavanje na licu mjesta. Ali kako?

Da biste preduprijedili neželjene situacije i znali i sami izvršiti neophodna, minimalna podešavanja mjenjača, dobro je znati princip rada zadnjeg mjenjača. Tačno je da je njegovo funkcionisanje relativno kompleksno, ali ipak, razumijevanje barem osnovnih principa rada, osjećaj za ono šta se, u stvari, dešava može preduprijediti nastajanje određenih problema.

Radi lakšeg pojašnjenja određene dijelove mjenjača i zupčanike ćemo označiti slovima kao na slici:

Jednostavna shema osnovnih pogonskih elemenata: kasete, zupčanika pogona i zadnjeg mjenjača

A sada, krenimo redom:

Kako kabl pomjera mjenjač unutra i prema vani?

Kada pomjeramo polugu shiftera na način da vuče sajlu prema unutra, dakle natežemo je unutar bužira (bužir – tanka cijev kroz koju prolazi sajla), dodatni dio sajle mora doći odnekud. To “odnekud” je komad sajle između kraja bužira i mehanizma mjenjača sa vodilicom sajle koja, uvlačeći se, pokreće cijeli mehanizam. Ovaj komad sajle je preusmjeren dijagonalno preko mjenjača s kojim tvori paralelogram. Kad se povuće sajla, udaljenost između stranica paralelograma se skraćuje čime se donji kraj paralelograma pomjera prema unutra. Time se cijeli mehanizam pomjera prema unutra, točkić vodi lanac u drugi položaj i prebacuje ga na sljedeći zupčanik kasete mijenjajući brzinu. Obrnuto, pomjeranjem shiftera u suprotnom smjeru, kad popusti zatezanje sajle, zbog napetosti paralelogram teži da se vrati u početni položaj, odnosno mehanizam se pomjera prema vani i mijenja brzinu u suprotnom smjeru.

Princip rada paralelograma zadnjeg mjenjača

Kako djeluju granični vijci?

Potezanje sajle je nemoguće izvesti tako da lanac idealno “padne” na prvi i zadnji zupčanik. Sajla teži da lanac prebaci i preko zadnjeg zupčanika. Da se to ne bi dešavalo postoje granični vijci. Dva granična vijka su poput dvije podesive barikade. Vijak ograničava putanju paralelograma u jednom smjeru. Podešavanjem granice, odnosno dotezanjem ili otpuštanjem vijka, raspon paralelograma će se mijenjati. U konačnom, to će uticati na maksimalni položaj mjenjača, odnosno lanca na zadnjem zupčaniku. Pri tome, H-vijak ograničava hod paralelograma prema unutra, odnosno zaustavlja lanac na na najmanjem zupčaniku, dok L-vijak čini to isto ali prema van, na suprotnoj strani kasete, odnosno najvećem zupčaniku. Stoga će pravilno podešavanje zategnutosti H i L graničnog vijka omogućiti pravilno podešen maksimalni hod mjenjača.

Uloga graničnika (L/H) u radu mjenjača

Kako i zašto djeluje vodič točkića (lanca)?

Jedan od najvažnijih faktora pri izmjeni brzina je udaljenost vodiča točkića koji vodi lanac do dna zupčanika. Između vodiča točkića i zupčanika je dio lanca. Prekratka udaljenost između njih daje manje bočno gibanje i vodič točkića (lanca) će skrenuti lanac nedovoljno, neće uspjeti prebaciti brzinu. Normalna udaljenost će pomjeriti lanac sa jednog zupčanika na drugi, a prevelika će dovesti do toga da lanac naprosto preskoči sljedeći zupčanik.
Na primjer, ako 6 mm bočnog pomjeranja vodiča točkića izaziva pomjeranje lanca za 20 stepeni i dovodi ga na sljedeći zupčanik, onda to znači da će npr. 8 mm bočnog pomjeranja vodiča ukoliko je ista dužina lanca, biti previše i dešavat će se “preskakanje” brzina. Prema tome, za dobar rad mjenjača udaljenost od vodiča točkića (lanca) i zupčanika mora biti kratka i konzistentna. Lanac mora biti tačno određene dužine, stoga se i mijenja ako se vremenom istegne zbog dugotrajnog rada.
Na slici je prikaz mogućih položaja i kretanja točkića koji vodi lanac.

Ako se lanac skrati za jednu ili dvije karike postaje napetiji i točkić preko kojeg je vođen se poteže (A) pri čemu se kompletna konstrukcija vodiča točkića udaljava od zupčanika (B).

Posljednja stvar koja utječe na korištenje točkića koji vodi lanac je položaj ravnoteže suprotstavljenih sila u vodilicama. Jedna teži da preseli oprugu vodiča točkića prema dolje, druga ga pomiče prema gore. Ovo je prilagodljivo korekcijom B-vijka. Na primjer, kada se lanac pomiče prema većim zupčanicima, on povlači prema dolje dno mjenjača vodeći prema dolje i točkić koji vodi lanac. Pošto se to dešava obrnuto od kretanja kazaljke na satu dodatno se povećava napetost opruge što uzrokuje da se kompletno tijelo mjenjača zateže i nastoji da točkić vrati u prvobitni položaj.

* * * * * * * * * *

Pošto ste bicikl kupili da uživate u prirodi a ne da se bakćete s geometrijom, princip rada mjenjača možete shvatiti i pažljivim posmatranjem šta se dešava prilikom izmjena brzina. Bilo kako bilo, i pored činjenice da će mnogi radije podešavanje rada mjenjača ustupiti iskusnijem serviseru, nije naodmet znati kako otkloniti sitne nepravilnosti u radu. Radi pojašnjenja, podsjetite se slova kojima smo označili zupčanike i vijke na početku teksta.

SIMPTOM: Prebacivanje do Z zupčanika (najveći) je sporo

– Problem: L-vijak je previše zategnut
Rješenje: Odvijte L-vijak za 1/4 kruga. S malo prilagodbe možete imati rapidno poboljšanje
– Problem: Ako se lanac u vožnji nalazi na zupčaniku H (prednji najveći)
Rješenje: treba izbjegavati prebacivanje na zadnji najveći zupčanik (označen slovom Z)
– Problem: Ako mjenjač pokazuje ove simptome samo kad se koristi shifter, to znači da je sajla previše labava
Rješenje: Zategnite sajlu uz pomoć cilindričnog vijka na sajli (bužiru)

SIMPTOM: Prevelika buka kad je lanac na zupčaniku Z

– Problem: Ako vodič točkića lanac vodi s malim pomakom prema unutra, ukoso u odnosu na zupčanik Z, to znači da je L-vijak previše labav.
Rješenje: Zategnite L-vijak

– Problem: Ako vodič točkića lanac vodi s malim pomakom prema van, ukoso u odnosu na zupčanik Z, to znači da je L-vijak previše zategnut.
Rješenje: Otpustite L-vijak
– Problem: Ako je vodič lanca suviše usmjeren na zupčanik Z, onda je možda B-vijak previše labav.
Rješenje: Zategnite B-vijak
– Ako zatezanjem B-vijka ne možete otkloniti ovaj simptom, onda je možda lanac predugačak.
Rješenje: Provjerite dužinu lanca, pokušajte ga skratiti ili zamijeniti odgovarajućim. Možda je postao istegnut.

SIMPTOM: Lanac preskače na zupčanik Z kada se prebaci na Y

– Problem: L-vijak je suviše labav
Rješenje: Zategnite L-vijak
– Problem: Ako vodič lanac dovodi daleko ispod zupčanika Z, a zatezanje L-vijka ne daje željeni pomak, B-vijak je previše zategnut
Rješenje: otpustite B-vijak
– Problem: Ako dotezanjem B-vijka točkić ne dovodi lanac dovoljno blizu zupčanika, onda je mjenjač koji se koristi neadekvatan kaseti kojoj je namijenjen
Rješenje: Koristite kasetu sa većim zupčanicima, promijenite mjenjač, ili pokušajte s promjenom napetosti opruge mjenjača

SIMPTOM: Neka ili sve promjene brzina prema unutra se dešavaju presporo

– Problem: Sajla je labava.
Rješenje: Otpustite vijak za podešavanje sajle
– Problem: Točkić koji vodi lanac je istrošen
Rješenje: Provjerite stanje oba točkića koji vode lanac. Možda je samo zaprljan a možda su mu zupci istrošeni.
– Problem: Lanac je istrošen.
Rješenje: Provjerite stanje lanca i zamijenite ga ako je potrebno.

SIMPTOM: Neka ili sve promjene brzina prema van se dešavaju presporo

– Problem: Sajla je previše zategnuta.
Rješenje: Zategnite vijak za podešavanje sajle
– Problem: Javlja se veće trenje sajle
Rješenje: Provjerite da li su sajla ili bužir zaprljani, provjerite da li je sajla oštećena, zahrđala ili nedovoljno podmazana
– Problem: Ako se ovaj simptom pojačava kako se lanac pomjera sve dalje, možda je točkić koji vodi lanac daleko od zupčanika
Rješenje: Provjerite da li je B-vijak previše zategnut, da li ima nečistoća u osovinama i zupčanicima točkića koji vodi lanac.

SIMPTOM: Lanac se prebacuje za dvije brzine kada se shifter pomjeri za jednu poziciju

– Problem: Sajla je labava (za slučaj prema unutra) ili je previše zategnuta (za slučaj prema van)
Rješenje: Korigujte zategnutost sajle na vijku za podešavanje. Ako ovo nije dovoljno učinite to na drugom kraju sajle koristeći vijak i mehanizam za fiksiranje kraja sajle.
– Problem: Shifter je već bio pomjeren za jedno mjesto ali to nije pratilo pomjeranje lanca, pa je, zapravo došlo do prebacivanja lanca za dva mjesta
Rješenje: Ponovo prebacite shifter.

SIMPTOM: Lanac neće da se pomjeri prema unutra kad se pomjera shifter za jedno mjesto, odnosno, potrebno je shifter pomjeriti za dva mjesta da bi se promijenila brzina

– Problem: Sajla je labava
Rješenje: Zategnite sajlu uz pomoć vijka za podešavanje ili mehanizma na kraju sajle
– Problem: Lanac je istrošen.
Rješenje: Provjerite istrošenost lanca i po potrebi ga zamijenite.

SIMPTOM: Lanac proizvodi buku prilikom prebacivanja na određeni zupčanik prema unutra (s manjeg na veći zupčanik), ali ne i kad s druge strane dolazi na isti zupčanik (s većeg na manji)

– Problem: Sajla ima višak trenja.
Rješenje: Provjerite da li su sajla ili bužir zaprljani, provjerite da li je sajla oštećena, zahrđala ili nedovoljno podmazana
– Problem: Višak trenja unutar mehanizma shiftera
Rješenje: Testirajte sa drugim shifterom. Servisirajte shifter tako što ćete ga očistiti i eliminisati simptom.

SIMPTOM: Kod podešavanja napetosti sajle, shifter djeluje kao da je sajla prekratka za pomake na neke brzine, ali i kao da je predugačka za druge

– Problem: Sajla ima višak trenja.
Rješenje: Provjerite da li su sajla ili bužir zaprljani, provjerite da li je sajla oštećena, zahrđala ili nedovoljno podmazana
– Problem: Sajla ne odgovara shifteru
Rješenje: Provjerite kompatibilnost sajle.
– Problem: Generalno, cijeli sistem mjenjača je zaprljan
Rješenje: Očistite zupčanike, lanac, mjenjač izvana i iznutra kao i mehanizam shiftera
– Problem: Generalni sistem komponenti nije kompatibilan.
Rješenje: provjerite kompatibilnost mehanizma shiftera, mjenjača i kasete sa zupčanicima

SIMPTOM: Lanac se sam od sebe pomjera za jednan zupčanik iako shifter stoji u istom položaju

– Problem: Ako se mjenjač pomjera, unutrašnja napetost sajle je premalena
Rješenje: Provjerite zategnutost sajle i korigujte je uz pomoć vijka za dotezanje (na kraju bužira tik uz shifter)
– Problem: Ako mjenjač preskače možda je prelabava poluga shiftera
Rješenje: Zategnite polugu shiftera

Možda vas zbunjuje ovoliko pobrojanih mogućih simptoma i problema s radom mjenjača, no, nemojte da vas to obeshrabri u pokušaju da sami izvršite mini-servis. U suštini, ako niste eksperimentisali sa dogradnjom nekompatibilnih komponenti, većina problema je uzrokovana prljavštinom. Dakle, ne dozvolite da blato, prljavština i hrđa zavladaju već povremeno očistite i podmažite kompletan sistem.
Sljedeća stvar koju ćete provjeriti je precizno podešavanje vijaka H i L, odnosno određivanje granice do koje će se lanac pomjerati prilikom izmjene brzina. Slobodno eksperimentišite, ne možete ništa pokvariti. Ponekad je dovoljno da vijak okrenete za pola kruga pa da grozna buka nestane a mjenjač radi kao “švicarski sat”.

Na kraju, poigrajte se i sa dotezanjem sajle. U većini slučajeva bit će dovoljno zatezanje ili otpuštanje na vijku koji se nalazi na početku bužira, tik uz shifter. Samo u ekstremnim slučajevima sajlu ćete korigovati na mjestu gdje ulazi u mjenjač. Zatezanjem sajle postići ćete da izmjena brzina bude precizna i brza.

Koliko god se činilo da nikad nećete uspjeti ugoditi mjenjač po vašoj želji i ma kako vam se sve činilo komplicirano ne odustajte. Nakon dužeg eksperimentisanja shvatit ćete suštinu, “potrefiti” ono mjesto gdje više ne treba ništa dotezati ili otpuštati i tek tada ćete osjetiti pravo zadovoljstvo zbog činjenice da ste uradili pravu stvar. Osjećat ćete se gordo i ponosno, mjenjač će raditi savršeno, a vožnja će činiti veći užitak.

Ako i ne uspijete, barem ste pokušali. Stvar će uvijek popraviti neko u obližnjem servisu.

Tekst i foto: Emir Vučijak

meri
Ekonomist odlutao u vode novinarstva. Voli logiku, enigmatiku i osjecaj slobode u prirodi. Na planine se penje biciklom ili na skijama. Vozi zlatni Trek Remedy a na ture nosi Nikona. Moto: “Kada ostarim, želim da pricam šta sam radio u životu a ne šta sam želio da radim!”
http://www.mtb.ba

7 Replies to “Zadnji mjenjač: princip rada, problemi i kako ih otkloniti

 1. Znam da djeluje komplikovano ali ne da se napisati jednostavnije. U stvari, ovo i jeste jedan od najkompleksnijih dijelova bicikla. Medjutim, ne treba se truditi da zapamtis sve napisano. Ideja je da definises simptom i pronadjes ga u tekstu, potom pokusas sa ponudjenim rjesenjem. U sustini, sve je mnogo lakse kad se prakticno proba. Ovaj tekst i treba da ohrabri ljude da se sami pozabave sa stelovanjem, nema se sta pokvariti. I jos nesto: nevjerovatno je koliko prljavstina utice na cijelu pricu. Ponekad je dovoljno samo temeljito ciscenje da mjenjac radi mnogo bolje.

 2. Svaka cast!
  Imas smisla za geometriju, mehaniku, tehniku!
  preporucio bih ti da upises neki tehnicki fakultete (ako ga vec nisi zavrsio) 🙂
  Veliki pozdrav!
  P.S:
  Nadam se da ce biti jos ovakvih tekstova o drugim komponentama!

 3. pozdrav, svaka cast na ovo objasnjenju.

  imam jedno pitanje, zasto masinice tipa acera ili slicno imaju ove tockice velike, bas vece nego npr shimano xtr? 

  koje su prednosti a koje mane sto su ti tockici veci?

  hvala, i sve najbolje..

  nelee

 4. @Ajdooo
  Zbog godina mi je malo kasno da upisujem fakultet, dosta jedan, a kad sam ja isao u skolu imali smo predmet Opste-tehnicko obrazovanje (skraceno OTO) sto je sasvim dovoljno.
  @Nelee
  Fakat nisam razmisljao o velicini tih tockica, ocito da razliciti proizvodjaci odredjeni sklop rjesavaju na razne nacine. Ipak, princip rada je isti a tekst bi trebao da pomogne kod sitnih stelovanja i podesavanja.

 5. Imam problem kod bicikla ,na zadnjem menjacu …prilikom okretaja pedala unazad ,zapinje menjac i blokira lanac …znaci pri normalnom okretaju unapred ,ide dobro cim stanem sa okretajima menjac blokira i vraca onaj donji deo menjaca prema napred …nisam strucan ,nadam se da sam dobro objasnio ,hvala unapred i pozdrav ..menjac je tipa Xundah YD-H15

 6. imam pitanje masina siguan 7 sve brzine se saltaju dobro samo u praznom hodu se pedale okrecu i lanac otpusti hvala unapred na pomoci

Ostavi komentar

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.