Udruženje brdskih biciklista - MTBA

MTBA – kontakt

logoUDRUŽENJE BRDSKIH BICIKLISTA
THE MOUNTAIN BIKING ASSOCIATION – MTBA

Adresa:
Jovana Bijelića 7
71 000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 61 188 642

Email: mtba@mtb.ba
www.mtb.ba

ID broj: 4201599280006
Transakcijski račun: Intesa Sanpaolo Banka dd BiH: 154-160-20025705-65

mekee
Za život i provod zaradjuje kao programer. Vozi srebreni FS bajk i rijetko ga pere.
http://www.mtb.ba