Udruženje brdskih biciklista - MTBA

MTBA Mostar – kontakt

logoUDRUŽENJE BRDSKIH BICIKLISTA
THE MOUNTAIN BIKING ASSOCIATION – MTBA MOSTAR

Adresa:
Tekija 73a
88 104 Mostar, BiH

Telefon: +387 61 577 007

Email: mostar@mtb.ba
www.mtb.ba

ID broj: 4227830090001
Transakcijski račun: Sparkasse Bank dd Sarajevo: 199-544-00596318-59.

mekee
Za život i provod zaradjuje kao programer. Vozi srebreni FS bajk i rijetko ga pere.
http://www.mtb.ba