Savjeti početnicima

Kako montirati blokeje (cleats) na sprinterice?

Nakon što ste se odlučili za SPD pedale, potrebno je pravilno podesiti blokeje (eng. cleats) kojim se vežete sprintericom za pedale. Kako bi prevenirali ozljede koljena zbog nepravilnog položaja stopala, u nastavku donosimo upustvo kako podesiti položaj blokeja na biciklističkim sprintericama. Upustvo je preuzeto sa partnerskog portala bicikl.com.