BH scena Događaji

9. Kritična masa Sarajeva,

Šta je Kritična Masa? Zajednička biciklistička vožnja po gradskim kolovozima koja brojnošču učesnika odražava potrebu biciklista za ravnopavnim sudjelovanjem u saobraćaju. Održava se u preko 300 gradova širom svijeta od Indianapolisa, Vankuvera, Londona, Budimpešte, pa do gradova u regionu Zagreb, Beograd, Novi Sad, Skopje. Šta je cilj Kritične Mase? Skrenuti pažnju na bicikliste kao aktivne […]