MTB staze u BiH

Ilidža-Brezovača-Golo brdo

Golo brdo je jedan od vrhova planine Igman, i kota koja se vidi iz skoro svih dijelova Sarajeva. Samim tim i pogled sa Golog brda na grad mora biti dobar Vožnja iz grada na Golo brdo smatra se poludnevnom vožnjom i kao takva se preporučuje početnicima za sticanje kondicije. Zbog relativno rijetke vegetacije, najveći problem […]