logoUDRUŽENJE BRDSKIH BICIKLISTA
THE MOUNTAIN BIKING ASSOCIATION – MTBA

Adresa:
Zaima Šarca 42
71 000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 61 188 642

Email: mtba@mtb.ba
www.mtb.ba

ID broj: 4201599280006
Transakcijski račun: Intesa Sanpaolo Banka dd BiH: 154-160-20025705-65