Izvještaji sa vožnji

Veliki Vitorog

Često imam običaj reći da je nekim turama jednostavno suđeno da uspiju z drugog puta! Prije par godina na Sv. Juru smo krenuli za Novu godinu i odustali pred samim vrhom zbog snijega. Trebalo je proći 4 mjeseca da ponovo pokušamo jer su se stekli uslovi. Sa Vitorogom je bilo slično. Raspravljali smo čija je […]