Najave vožnji i događaja vezanih za biciklizam

Takmičenja

9. zavidovička mountain bike utrka

Sportski i nau?no-istraživa?ki klub ”Atom”, i ove godine organizuje trku za sve kategorije takmi?ara. Ovogodišnja trka ?e se ponovo održati u zavidovi?kom izletištu Kamenica . Kao i dosadašnje trke i ova trka bi trebala biti i druženje pa bi okupljanje u?esnika, koji to žele, po?elo ve? u subotu. U nedjelju (24.5.2009) u 09:00 ?e iz […]