Vareš: KES Perun-Va

Klub Ekstremnih Sportova Perun-Va egzistira ne prostoru općine Vareš. Klub je tek u začetku i počeo je sa radom u aprilu 2009. U sklopu kluba postoji sekcija Paragliding i MTB aktivne sekcije, kao i SKI sekcija koja je u planu za predstojeću sezonu. Predsjednik kluba je Velimir Gavran a Tajnik […]