Tretta je japanska kompanija u svijetu biciklizma poznata isključivo po biciklima sa pogonom na oba točka. Iako ova ideja uopće nova, relativno je nov princip prenosa obrtnog momenta sa pogonskog sistema na prednji točak. Prvobitno rješenje komapanije Christini zasnivalo se na prenosu kardanom, ali se vremenom pokazalo da im je bicikl bio samo jedna od faza u razvoju ovog sistema za motocikle. Danas su u potpunosti poznati samo po tome. S druge strane, Tretta je razvila prenos lancem koji je u iženjerskom smislu zahtijevao znatno više izmjena na postojećem konvencionalnom dizajnu. Glavni problem je bio prenos obrtnom momenta na zglobu/osi upravljača. Glavno ograničenje ovakvog pogonskog koncepta je nemogućnost korištenja suspsenzije, ni prednje ni zadnje.

 

3 komentara

Ostavite komentar