Kladanj – Muška voda – Konjuh (Konjuh)
36 km
duzina staze
namjena
803 m
visinskog uspona
1550 m
visinskog spusta
6/10
tehnicka zahtjevnost
11 %
maksimalni nagib
1550 mnv
najvisa tacka
50 mnv
najniza tacka
Konjuh je planina relativno nepoznata brdskim biciklistima u BiH. Međutim, zbog konfiguracije terena, vegetacije i odličnog makadamskog puta koji vodi do vrha, predstavlja izvrstan izbor dokom ljetne sezone. Ovu turu mogu voziti i početnici, naravno ne cijelu dionicu. Vrsta podloge varira, od asfaltne ceste na početku, preko dobro utabanog makadama, finog zemljanog puta, do gudura i voderina na ekstremnim dijelovima spusta sa vrha. Na vrhu Konjuha se nalaci vojni objekat, centar veze u ovom dijelu Bosne. Na sami vrh se ne može doći bez odobrenja ljudi koji rade u ovom objektu. Međutim, obzirom da su jako susretljivi, vjerovatno neće biti problema da i sa vrha ove planine uživate u prelijepom pogledu koji na sjeveru seže do Posavine. Na ovoj vožnji pošli smo iz Kladanj put izletišta i hotela Muška voda. Dalje smo produžili prema Konjuhu, a pravi uspon je uslijedio tek zadnjih 7-8 km uspona. Nakon posjete vojnom objektu na vrhu, u povratku, odlučili smo se za spust šumskom stazom za uzvlačenje trupaca. Jako strma i tehnički zahtjevna staza se definitivno ne preporučuje neiskusnim vozačima. Od mosta “60tonac” smo nastavili istim putem kojim smo i došli, ali smo iskoristili priliku za posjetu Paučkom jezeru.
Konjuh mountain is a relatively unknown to mountain cyclists in Bosnia and Herzegovina. However, because of the terrain, vegetation and excellent gravel road that leads to the top, is a great choice during the summer season. This tour may ride beginners, of course not entire section. Type of substrate varies, from asphalt road at the beginning, through the well-worn dirt road, fine dirt road to ravines on the extreme parts of the downhill from the top. At the top of Konjuh is a military facility, the communications center in this part of Bosnia.The top can not be reached without getting an approval of the people who work at this facility. However, since they are very helpful, it is not likely to be a trouble for you to enjoy the magnificent view reaching all the way to Posavina. On this ride we went from Kladanj through the excursion place and hotel Muske vode. Next we went to Konjuh, and a real rise came only in the last 7-8 km of ascent. After a visit to this military facility at the top, on return, we opted for a downhill the mountain trail for extraction of logs. Very steep and technically demanding slope is definitely not recommended for inexperienced riders. From the bridge "Tonac" we continued the way we came, but we took the opportunity to visit Paucko lake.
English version