Goražde – Ustikolina – Ruda glava – Goražde (Jahorina)
36 km
duzina staze
namjena
2200 m
visinskog uspona
1550 m
visinskog spusta
2/10
tehnicka zahtjevnost
11 %
maksimalni nagib
1550 mnv
najvisa tacka
50 mnv
najniza tacka
English version