Goražde – Osanica – Ruda glava – Goražde (Jahorina)
36 km
duzina staze
namjena
2100 m
visinskog uspona
1550 m
visinskog spusta
3/10
tehnicka zahtjevnost
11 %
maksimalni nagib
1550 mnv
najvisa tacka
50 mnv
najniza tacka
English version